NỘI DUNG DỊCH VỤ

Chúng tôi trên Facebook

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức được quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 như thế nào?

PDF.InEmail

Trả lời:
Luật doanh nghiệp 2005 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên tại Điều 67 như sau:
1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nhất định theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo ủy quyền bất cứ khi nào.
3. Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền.
4. Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
5. Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty.
6. Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên tương tự như quy định đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org